BULHARSKO

Rozloha: 110 993,6 km2
Počet obyvatel: 7 973 671 (v roce 2001)
Hlavní město: Sofia (1 173 811 obyvatel v roce 2001)
Úřední jazyk: Bulharština, abeceda: Cyrilice
Náboženství: Pravoslaví (82,6%), Islám (12,2%), jiná (1,3%), bez vyznání (3,9%)
Státní zřízení: Parlamentní republika
Měna: 1 Leva = 100 stotinek (mezinárodní zkratka BGN)
Bulharsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Od 1. 1. 2007 (od vstupu BR do Evropské Unie) nepotřebují občané České republiky pro výkon práce v Bulharsku pracovní povolení.

 

2. Povolení k pobytu
Od 1. 1. 2007 je uplatňován volný pohyb občanů EU do/v BR. Vstup a pobyt občanů EU v BR je upraven Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v BR, který vstoupil v platnost k 1. 1. 2007. Od 1. 1. 2007 mohou občané České republiky vstupovat do BR i na platný občanský průkaz ČR (se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000). Děti mohou vstupovat do BR na samostatný cestovní pas nebo na základě jejich zápisu v pase rodiče.


K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané Evropské unie žádné zvláštní povolení k pobytu.

V případě, že občan jiného členského státu chce pobývat na území BR po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), má povinnost dostavit se na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství Migrace při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu v BR.

Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let, dle účelu pobytu.
Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit alespoň jeden z následujících dokladů:
1) pracovní poměr (pracovní smlouva apod.),

2) studium (potvrzení školského zařízení),

3) zdravotní pojištění a dostatečné množství peněžních prostředků (evropská zdravotní karta a výpis z bankovního účtu).

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Většina vysokých škol má své vlastní přijímací zkoušky, jen několik málo jich přijímá studenty pouze po předložení dokumentu o ukončení střední školy. Většinou se konají přijímací zkoušky v červenci a uzávěrka pro posílání přihlášek bývá v květnu. Každá vysoká škola má svoje přihlášky, které se zasílají přímo na vybranou vysokou školu.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?
Téma přijímacích zkoušek odpovídá studijnímu oboru, pouze u některých oborů se požaduje jazyková zkouška.

 

3. Jaká je výše školného?

Průměrná výše školného pro bakalářské obory je 100 lev (50 €) za semestr (záleží na oboru). Pro magisterské obory je průměrná výše školného 500 lev (250 €) za semestr. Na soukromých univerzitách se však platí mnohem vyšší školné. Např. na Nové bulharské univerzitě je školné 900 lev (450 €) za semestr pro bakalářské obory a 1200 lev (600 €) za semestr pro magisterské obory.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Viz výše 2. Povolení k pobytu

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano, je to možné. Neexistuje žádné omezení co se týká počtu hodin za týden jako v jiných zemí. Studium však většinou zabere hodně času a většina přednášek je povinných.

 

6. Web s informacemi pro mezinárodní (EU) studenty

Každá vysoká škola v Bulharsku má své webové stránky v angličtině.

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523