BELGIE

Oficiální název: Belgické království

(francouzsky: Royaume de Belgique, vlámsky: Koninkrijk van België, německy: Königreich Belgien)

Hlavní město: Brussel, Bruxelles, Brüssel

Státní zřízení: federativní konstituční monarchie

Administrativní členění: tři autonomní oblasti – Vlámsko, Valonsko a Brusel; 10 provincií

Úřední jazyk: vlámština, francouzština, němčina

Rozloha: 30 528 km²

Počet obyvatel: 10 584 534 (stav k 1. 1. 2007)

Měna: EURO

Náboženství: římští katolíci (75 %), protestanti, muslimové

Bulharsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního povolení.

 

2. Povinná registrace

Pobyt do 3 měsíců: Pokud přijíždíte do Belgie za turistickým účelem, ohlašte svůj pobyt do 10 pracovních dnů po svém příjezdu na příslušném městském úřadě, kde obdržíte "déclaration de présence". Tento doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€.

 

3. Povolení k pobytu

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci - Annexe 19 (Attestation de demande d´enregistrement/werkgeversattest)  na příslušném městském úřadě v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie. 

Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).  

 

 

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM – PODMÍNKY STUDIA


Vzdělávání v Belgii je administrováno na úrovni komunit, tedy ne na národní úrovni, jak je tomu zvykem u většiny zemí. V praxi to znamená, že Belgie má tři politiky vzdělávání (francouzskou, vlámskou a belgickou).

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihlášky se zasílají přímo na danou školu. Na webech jednotlivých univerzit najdete datum uzávěrek i jak se přihlásit. 

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Ve Vlámsku musí všichni studenti hlásící se na bakalářské, magisterské nebo doktorandské studium splňovat základní podmínky týkající se jazykových znalostí a předchozího vzdělání.

 

3. Jaká je výše školného?

Vysokoškolské vzdělávání není zdarma. Školné pro studenty bakalářských, magisterských a  doktorandských kurzů je stanoveno vlámským zákonem. Školné je stanoveno fixně na jeden rok.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne, občané ČR nepotřebují v Belgii studentské vízum. Přesto před odjezdem doporučujeme kontaktovat Belgickou ambasádu. Získáte zde informace o všech formalitách týkající se vstupu do země.

Po příjezdu do Vlámska se zahraniční studenti musí do osmi dnů registrovat na místím obecním úřadě. Bude vám vydán dokument potvrzující, že jste zahraniční student dočasně žijící v Belgii.

 

5. Je možné studovat obor v angličtině?

Většina kurzů, které jsou vyučovány v angličtině, je postgraduálních. Každá univerzita vyučuje v angličtině jiné kurzy.

 

6. Užitečné webové stránky

http://www.cfwb.be - přehled o vzdělávání ve frankofonní oblasti, adresy a programy vysokých škol

http://www.cfwb.be/infosup - informace o frankofonních belgických VŠ, vyhledávací program dle oborů

http://www.ond.vlaanderen.be - všeobecné informace o vzdělávání ve vlámské oblasti, adresy a programy vysokých škol

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523