OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

se zaměřením na zahraniční spolupráci a mezinárodní mobilitu


 

KDY: 18. ledna 2011 od 14.00 hodin

KDE: v místnosti SE 501, areál PřF UP v Holici, Šlechtitelů 11

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Šárka Chroustovská – projektový manažer PS UP

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je program, do jehož výzev se Univerzita Palackého v Olomouci (UP) již tradičně zapojuje velkým množstvím podaných i schválených projektů. Seminář je zaměřen na aktuální výzvu 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, a vychází tedy z aktuální potřeby akademických a ostatních pracovníků UP. Záměrem oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání je zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky. Projekt připravovaný do této oblasti podpory musí přispívat k naplňování principů kvality a posilování postavení vysoké školy v národním i mezinárodním prostředí. V rámci semináře bude kladen důraz na podporu zahraniční spolupráce a mezinárodní mobility. Projekty by měly dále zohledňovat evropské a mezinárodní trendy ve vysokoškolském vzdělávání. Výzva svým zaměřením podporuje inovace v rámci vysokoškolského vzdělávání ve všech studijních oblastech, tzn. lze předkládat projektové žádosti ze všech akreditovaných studijních programů/oborů. Účastníci semináře budou seznámeni se všemi pravidly výzvy.


 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) Termíny, finanční alokace, míra podpory, předpokládaná délka trvání projektu

2) Základní dokumentace

3) Podporované aktivity

4) Cílové skupiny

5) Uznatelné náklady

6) Nezpůsobilé náklady

7) Otázky a diskuze

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v aktuálně vyhlášené výzvě zaměřené na inovaci a zkvalitnění vysokoškolské výuky. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do programu. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat. Důraz je kladen na možnosti zahraniční spolupráce a podpory zahraniční mobility.

 

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele

 

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523