OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2.3

podpora mezinárodní spolupráce a mobility


 

KDY: 25. října 2011 od 10.00 hodin

KDE: RUP

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Šárka Chroustovská – projektový manažer PS UP

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je program, do jehož výzev se Univerzita Palackého v Olomouci (UP) již tradičně zapojuje velkým množstvím podaných i schválených projektů. Seminář je zaměřen na aktuální výzvu 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji a vychází tedy z aktuální potřeby akademických a ostatních pracovníků UP.

 

Za Univerzitu Palackého v Olomouci bude možné podat pouze jeden projekt. Záměrem projektu bude především vytvořit nové postdoktorské pozice a tím přispět k podpoře cílových skupin prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů, zapojených do činnosti výzkumných a vývojových (dále jen V a V) týmů na postdoktorandských pozicích na univerzitách a výzkumných organizacích a v aplikační sféře v ČR s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Účastníci budou seznámeni se všemi pravidly výzvy.

 

 

Struktura semináře:

1) Termíny, finanční alokace, míra podpory, předpokládaná délka trvání projektu

2) Základní dokumentace

3) Podporované aktivity

4) Cílové skupiny

5) Uznatelné náklady

6) Nezpůsobilé náklady

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v aktuálně vyhlášené výzvě zaměřené na podporu VaV. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do programu. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat. Důraz je kladen na zahraniční spolupráci, zapojení postdoktorandů ze zahraničí, přenos výsledků VaV ze zahraničních vědecko-výzkumných pracovišť na Univerzitu Palackého v Olomouci a podporu zahraniční mobility.

 

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele

 

Podklady ze semináře 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523