OP LZZ  Mezinárodní spolupráce


 

KDY:             13. září 2011 od 14.00 hodin

KDE:             místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:   

Ing. Petra Komínková – projektový manažer PS UP

 

STRUČNÁ ANOTACE

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je program, do jehož výzev se Univerzita Palackého v Olomouci (UP) často zapojuje. Seminář je zaměřen na aktuální výzvu 5.1 Mezinárodní spolupráce. Záměrem oblasti podpory 5.1 je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. V každém projektu musí být zapojen minimálně jeden zahraniční partner z členské země EU, další partneři mohou být i ze zemí ESVO. Účastníci semináře budou seznámeni se všemi pravidly výzvy.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

Obecné informace o výzvě

Podporované aktivity

Základní informace k rozpočtu

Dotazy, diskuze

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v aktuálně vyhlášené výzvě zaměřené na podporu mezinárodní spolupráce. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do programu. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat.

 

Další informace:

http://www.esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-5-1

 

 

Podklady semináře

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523