Odd. pro zahraniční vztahy Univerzity Palackého v Olomouci, EURAXESS -

představení dvou center zajišťující podporu mobility


 

KDY: 19. dubna 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP, budova "bývalé optiky", mapa)

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Yvona Vyhnánková – UPOL, vedoucí odd. pro zahraniční vztahy

Mgr. Viktoria Bodnárová – EURAXESS centrum

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Informace o nabídce dvou center poskytujících služby spojené s mobilitou vědecko-výzkumných pracovníků.

 

Oddělení pro zahraniční vztahy UP

Oddělení Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční stipendium, pomáhá při vyplňování žádostí, poskytuje adresy osob a institucí, které působí v resortu vysokého školství. K dispozici je příruční knihovna s adresáři, programovými bulletiny a dalšími informačními materiály o zahraničních vysokých školách. Kancelář zahraničních styků UP také koordinuje program Evropské unie Erasmus, poskytuje informace o dalších programech EU, včetně informací o kreditním systému ECTS, a zajišťuje organizaci studentských a učitelských výměnných pobytů v rámci programu Erasmus.

 

EURAXESS

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center. V EURAXESS Česká republika je v současnosti osm regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha a Brno). V letech 2008-2011 je EURAXESS Centrum finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Posláním Center služeb EURAXESS je poskytovat bezplatnou a individuální pomoc výzkumníkům a jejich rodinám při stěhování do cizí země v oblastech jako jsou víza, pracovní povolení, ubytování, právní otázky, sociální zabezpečení, zdravotní péče, nárok na důchod a daně, podpora rodiny, jazykové kurzy, denní péče, vzdělání, financování výzkumu, sociální a kulturní aspekty, podpora rodiny, jazykové kurzy, atd.

Aktivity EURAXESS:

- zveřejňování nabídky práce, grantů a stipendií,

- asistence vědcům a jejich rodinám,

- informace o Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky,

- kontakt s vědci mimo Evropu.

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) Oddělení pro zahraniční vztahy UP

- Agenda oddělení

- Nabídka služeb – program ERASMUS

- Nabídka služeb – ostatní LLP

- Nabídka služeb – ostatní programy EU

- Akademická informační agentura AIA

- Fulbrightovo stipendium

- Síť EURAXESS

- Otázky a diskuze

 

2) EURAXESS

- Přehled aktivit

- EURAXESS Jobs

- Portál EURAXESS.CZ

- EURAXESS Česká republika

- Vzdělávací aktivity

- Kulturní akce

- Otázky a diskuze

 

CÍL

Cílem semináře je informovat posluchače o nabídce oddělení pro zahraniční vztahy UP a centru EURAXESS Česká republika, které je součástí servisních center působících v EU. Náplní obou center je nabídka služeb spojených s mobilitou vědecko-výzkumných pracovníků.

 

Další informace:

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/

http://ec.europa.eu/euraxess/

 

 

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523