Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce

Zkrácený název projektu: CVAZS

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Zahájení projektu: 15. 9. 2010

Ukončení projektu: 31. 8. 2013

Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště příjemce realizující projekt: Projektový servis UP

Partner projektu: Český nanotechnologický klastr

Řídící orgán: MŠMT

 

V současné době je ve stále vyšší míře zřejmá nutnost vzdělávání akademických a ostatních pracovníků vysokých škol v oblasti mezinárodní spolupráce se vzdělávacími či vědeckými institucemi a zapojování se do programů na úrovni národní i nadnárodní. Projevující se nároky na vzdělanost populace v této oblasti jsou klíčovou oblastí projektu, který umožní skrze založení Centra vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce UP, pravidelné školící aktivity cílové skupiny projektu a tím rozvoj jejího profesního potenciálu s ohledem na potřeby praxe.

 

Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce UP bude nabízet soubor celouniverzitních seminářů v oblasti možností zahraniční spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi a zapojování se do mezinárodních projektů a sítí.

 

Akademickým a ostatním pracovníkům Univerzity Palackého bude poskytovat informace, pomáhat s vyhledáním zahraničních vzdělávacích pobytů či zapojením do mezinárodních sítí a projektů dle jejich profesního zaměření.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523