COST, EUPRO, KONTAKT, EUREKA, INGO

projekty MŠMT zaměřené na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji


 

KDY: 26. dubna 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP, mapa)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

RNDr. Josef Janda – MŠMT, odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Na semináři bude informováno o čtyřech programech zaměřených na zahraniční spolupráci a mezinárodní mobilitu, které jsou v gesci MŠMT (odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji):

 

COST CZ   

Účelová podpora poskytovaná v programu COST CZ je určena na financování projektů základního výzkumu českých výzkumných pracovišť v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST, který administruje na základě smlouvy v rámci 7. Rámcového programu. Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů v rámci tzv. akcí COST.

 

EUPRO II

EURPO II je program na podporu infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Finanční prostředky se použijí na přípravu návrhu projektů pro jednotlivé výzkumné programy rámcových programů, bilaterální aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji založené na dvoustranných mezivládních smlouvách o vědeckotechnické spolupráci, na přípravu periodických věcných a finančních zpráv a dalších činností pro podporu úspěšné účasti českých výzkumných pracovišť ve výše uvedených aktivitách mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.

 

KONTAKT II

Cílem programu KONTAKT II je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské unie.

 

EUREKA CZ

Cílem programu EUREKA CZ je poskytnutím účelové podpory projektům, které získaly statut EUREKA, podpořit mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb.

 

INGO II

Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II je umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací. Cílem podprogramu INGO II – INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci českých vědeckých pracovišť se špičkovými evropskými a mimoevropskými nevládními mezinárodními organizacemi výzkumu financováním poplatků za účast v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje nevládních mezinárodních organizací výzkumu a podporou prováděného výzkumu. Podpora z veřejných prostředků v podprogramu INGO II – POPLATEK je určena na podporu projektů zaměřených na úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů odborných mezinárodních společností. Cílem podprogramu INGO II – POPLATEK je posílit zastoupení českých vědců v řídících orgánech odborných mezinárodních společností.

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

- Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV

- Programy a aktivity

- Mezinárodní dohody

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v programech COST, EUPRO, KONTAKT, EUREKA, INGO. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do uvedených programů. Účastníci získají praktické informace přímo od koordinátora programu COST CZ pro ČR. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly a s dalšími aktuálními informacemi. Důraz je kladen na možnosti zahraniční spolupráce a podpory zahraniční mobility.

 

Další informace: http://www.naep.cz/, http://www.dzs.cz/

 

 

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523