KDY: 16. května 2013 od 14.00 hodin

KDE: v místnosti SE 501, areál PřF UP v Holici, Šlechtitelů 11

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Jana Čejková – Technologické centrum AV ČR

Mgr. Petra Perutková, M.E.S. – Technologické centrum AV ČR

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

 

Horizont 2020 je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Nový název programu pro financování výzkumu a inovací v EU odráží úsilí nabídnout do budoucna růst a pracovní místa. Jedná se o integrovaný systém, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací. Rozpočet Horizontu 2020 na období 2014-2020 bude podle předpokladů zahrnovat částku 80 miliard euro. Financování z tohoto programu by mělo být dostupnější díky jednodušší programové struktuře, jednotnému souboru pravidel a omezené administrativní zátěži. Mimo jiné zavede jednotnou paušální sazbu pro nepřímé platby a pouze dvě úrovně financování – jednu pro výzkum a druhou pro činnosti blízké trhu. Jedním z hlavních cílů je také zkrácení lhůty pro poskytnutí finančních prostředků po předložení žádosti o grant v průměru o 100 dní, což znamená, že projekty mohou být zahájeny rychleji. Nedílnou součástí programu bude, stejně jako v případě 7. RP, podpora mobilit a mezinárodní spolupráce.

Začátek fungování Horizontu 2020 je naplánován na rok 2014.

 

 

TC AV ČR

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj malých inovačních firem.

 

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) Představení progamu a nastínění výhledu pro příští období

2) Zaměření na mezinárodní mobilitu a spolupráci v budoucím rámcovém programu

 

CÍL

Cílem závěrečného semináře v rámci projektu je zpřístupnit účastníkům informace o budoucím rámcovém programu Horizont 2020 se zaměřením na možnosti financování zahraničních mobilit v budoucnosti.

 

Další informace: http://www.fp7.cz/cz/horizon-2020/

 

 

Podklady ze semináře

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523