GRUNDTVIG

projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu, vzdělávání a spolupráci


 

KDY: 29. března 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Jan Trnka – NAEP, Grundtvig – Mobility, Asistentské pobyty, Workshopy

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. – UPOL, projekt Grundtvig aktuálně řešený na UPOL, Let’s do it creatively ... for the benefit of adult learners

 

STRUČNÁ ANOTACE

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

Cíle programu:

- zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility,

- zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé,

- poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace,

- podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání,

- podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení,

- zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé.

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) Aktivity DZS (Dům zahraničních služeb)

2) Program celoživotního učení

3) Cíle programu

4) Cílová skupina

5) Podporované aktivity

6) Finanční alokace

7) Aktuální výzvy, termíny

8) Desatero k úspěšnému předložení žádostí

9) Praktické zkušenosti s aktuálně řešeným projektem: Let’s do it creatively ... for the benefit of adult learners

10) Otázky a diskuze

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v programu GRUNDTVIG, zvýšit jejich projektovou gramotnost a povědomí o možnostech zahraniční spolupráce a mezinárodní mobility. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do uvedených programů. Účastníci získají praktické informace přímo od koordinátora uvedeného programu pro ČR. Během semináře budou přítomni seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat. Při představení aktuálně řešeného projektu se účastníci seznámí s tím, jak probíhá praktické řešení projektu typu GRUNDTVIG na univerzitě.

 

Další informace: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&

 

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře 

 


anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523