Fulbrightova stipendia

projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu a spolupráci 

KDY: 8. listopadu 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP, mapa)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Dr. Hana Rambousková - Fulbrightova komise, programový koordinátor

 

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

 

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. 

 

Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a podchycování nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji, podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů. Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí obě vlády. USA přispívá asi dvěma třetinami z celkového rozpočtu, ČR asi jendou třetinou.

 

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak pobytem stipendistů.

Fulbrightova komise zároveň prostřednictvím svého Poradenského centra patřícího do oficiální informační sítě EducationUSA poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuálních informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Centrum rovněž slouží jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje také zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.

 

 

TYPY STIPENDIÍ:


Pro studenty:

-       Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia

-       Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky

-       Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie)

 

Pro vědce a přednášející

-       Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášející

-       Fulbright-Masarykovo stipendium (seniorská kategorie)

-       Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře

-       Instituty amerických studií

 

Pro pracovníky s praxí

-       Stipendijní program Huberta Humphreyho

 

Pro zástupce neziskových organizací

-       Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

 

Pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ

-       Fulbrightovo stipendium pro výměnu učitelů ZŠ, SŠ a VOŠ

 

 

STRUKTURA SEMINÁŘE:

1) Historie programu

2) Přehled stipendií + jejich podrobný popis

3) Základní požadavky na žadatele

4) Podmínky účasti

5) Aktuální výzvy, termíny

6) Přihlášky

7) Otázky a diskuze

 

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v programu a zvýšit jejich projektovou gramotnost a povědomí o dalších možnostech zahraniční spolupráce a mezinárodní mobility. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení do programu. Účastníci získají praktické informace přímo od koordinátora programu. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat.

 

 

Další informace: http://www.fulbright.cz/

 

 

Prezentace a fotografie ze semináře

 

 

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523