ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS

projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu, vzdělávání a spolupráci


 

KDY: 15. března 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Tereza Babková – vedoucí programu Erasmus Mundus, Jean Monnet a Tempus, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Ing. Dana Petrová – vedoucí oddělení Erasmus, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Na semináři bude informováno o čtyřech programech zaměřených na zahraniční spolupráci a mezinárodní mobilitu:

 

ERASMUS

Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

- vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;

- vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;

- vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

 

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

 

JEAN MONNET

Program Jean Monnet je součástí Programu celoživotního učení a zaměřuje se na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Studia evropské integrace jsou definována jako analýza původu a vývoje Evropského společenství a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě.

 

TEMPUS

Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol. Cílem programu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie. Tempus IV je úspěšným pokračování programů Tempus I, II a III. Zahájením programu Tempus v roce 1990 pro země střední a východní Evropy se tehdejšímu Československu, a později České republice, dostalo velké podpory v oblasti vysokého školství. Se vstupem České republiky do EU v roce 2004 se v rámci programu Tempus III otevřela českým vysokým školám další cesta k rozšíření zahraniční spolupráce a současně možnost předat své zkušenosti a poskytnout pomoc partnerským zemím stejným způsobem jakým asistovaly členské země EU našim vysokoškolským institucím v programu Tempus v minulosti.

 

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) ERASMUS

- Cíle programu

- Podporované oblasti

- Mobility zaměstnanců

- Statistiky mobilit

 

2) ERASMUS MUNDUS

- Základní podmínky

- Akce programu

- Příklad financování

- Aktuální výzvy

 

3) JEAN MONNET

- Základní podmínky

- Akce programu

- Financování

- Aktuální výzvy

 

4) TEMPUS

- Základní podmínky

- Akce programu

- Financování

- Aktuální výzvy

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v programech ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET a TEMPUS, zvýšit jejich projektovou gramotnost a povědomí o možnostech zahraniční spolupráce a mezinárodní mobility. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do uvedených programů. Účastníci získají praktické informace přímo od koordinátorů uvedených programů pro ČR. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat.

 

Další informace: http://www.naep.cz/

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523