DATABÁZE MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ A PROJEKTŮ

Současná nabídka projektů, mezinárodních sítí a ostatních nástrojů mezinárodní spolupráce

 

Název

Horizont 2020                                                                                                                                                                                                         

Vyhlašovatel

Evropská komise 

Zaměření

mezinárodní spolupráce, výzkum

Web

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Název

Group of Eight Organization                                                                                                                                                                              

Vyhlašovatel

Go8  Australia, zprostředkovatel MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce, výzkum, mobilita

Web

https://go8.edu.au

 

Název

EHP a Norské fondy                                                                                                                                                                                              

Vyhlašovatel

ministerstva ČR

Zaměření

mezinárodní spolupráce, výzkum

Web

http://www.eeagrants.cz/

 

Název

Visegrad Fund                                                                                                                                                                                                        

Vyhlašovatel

zprostředkovatel: MŠMT a další VF

Zaměření

mezinárodní spolupráce 

Web

http://visegradfund.org/ 

 

Název

Erasmus+                                                                                                                                                                                                               

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

 

Název

AIA – Akademická informační agentura                                                                                                                                                       

Vyhlašovatel

Dům zahraničních služeb a ostatní 

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

  

Název

Mezinárodní bilaterální smlouvy o spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci

Vyhlašovatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměření

mobilita

Web

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/

 

Název

Erasmus – Lifelong Learning Program

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=34&

 

Název

Comenius – Lifelong Learning Program

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&

 

Název

Jean Monnet  Lifelong Learning Program

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=83&

 

Název

Grundtvig – Lifelong Learning Program

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&

 

Název

SVES - Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání – Lifelong Learning Program

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=302&

 

Název

Erasmus Mundus

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=84&

 

Název

Tempus IV

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=85&

 

Název

SCIEX-NMS ch – Fond na stipendia

Vyhlašovatel

Program švýcarsko-české spolupráce

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&

 

Název

Mezinárodní smlouvy MŠMT – VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita

Web

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160

 

Název

Mezinárodní smlouvy MŠMT – KVÓTY

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita

Web

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes

 

Název

Eureka CZ

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eureka-cz-lf

 

Název

COST CZ

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-cost-cz-ld-1

 

Název

INGO II

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-ingo-ii-lg

 

Název

EUPRO II

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eupro-ii-le

 

Název

Kontakt II

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-kontakt-ii-lh

 

Název

AKTION Česká republika – Rakousko

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&

 

Název

CEEPUS

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15&

 

Název

Dvoustranné spolupráce MŠMT

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-ingo-ii-lg

 

Název

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Vyhlašovatel

MŠMT

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich

 

Název

OP přeshraniční spolupráce (dříve INTERREG)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.cz-pl.eu/

 

Název

EUROCORES

Vyhlašovatel

European Science Foundation

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web.

http://www.gacr.cz/cz/ecor-01cile.htm

 

Název

Bilaterální spolupráce GAČR

Vyhlašovatel

Grantová agentura ČR

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.gacr.cz/cz/bilat-01uvod.htm

 

Název

Fulbright programme

Vyhlašovatel

Fulbrightova nadace

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.fulbright.cz/

 

Název

Stipendia a projekty Česko-německého fondu budoucnosti

Vyhlašovatel

Česko-německý fond budoucnosti

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.fondbudoucnosti.cz/

 

Název

Stipendia Německé spolkové nadace pro životní prostředí

Vyhlašovatel

Německá spolková nadace pro životní prostředí a Česko-německý fond budoucnosti

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.fondbudoucnosti.cz/

 

Název

Stipendia Herderova institutu

Vyhlašovatel

Herderův institut

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.herder-institut.de/

 

Název

Stipendia BYHOST do Bavorska

Vyhlašovatel

Státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Německo

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/wirueberuns.shtml

 

Název

Stipendia programu Copernicus

Vyhlašovatel

COPERNICUS e.V.

Zaměření

mobilita

Web

http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/

 

Název

HESP MOBILITY PROGRAMME

Vyhlašovatel

Open Society Institute Maďarsko

Zaměření

mobilita

Web

http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/mobility/grants/student

 

Název

IAESTE

Vyhlašovatel

IAESTE International (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

Zaměření

mobilita

Web

http://www.iaeste.cz/

 

Název

ELSA

Vyhlašovatel

ELSA (The European Law Students´ Association)

Zaměření

mobilita

Web

http://www.elsa.cz/page/0/

 

Název

Stáže Studentenservice international

Vyhlašovatel

Nadace Robert Bosch Stiftung ve spolupráci s Německou ústřední studentskou správou

Zaměření

mobilita

Web

http://www.studentenwerke.de/

 

Název

Open Society Fund: The HMC Projects in Central and Eastern Europe

Vyhlašovatel

Open Society Fund

Zaměření

mobilita

Web

http://osf.cz/cz/programove-oblasti/stipendia/

 

Název

Stáže v institucích Evropské unie

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita

Web

http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab5

 

Název

GFPS-CZ – praktika a stipendia

Vyhlašovatel

Sdružení GFPS-CZ

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://gfps.cz/cz/

 

Název

CERN - studijní a pracovní programy

Vyhlašovatel

CERN

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1

 

Název

Culture – mezinárodní projekty z oblasti kultury

Vyhlašovatel

Evropská komise

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.programculture.cz

 

Název

Výzkumná stipendia Romana Herzoga

Vyhlašovatel

Nadace Alexander von Humboldt-Stiftung ve spolupráci s nadací Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Zaměření

mobilita

Web

http://www.humboldt-foundation.de

 

Název

UNESCO stipendia pro vědecké pracovnice

Vyhlašovatel:

Nadace společnosti L´Oréal

Zaměření:

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web. adresa:

http://www.prozenyvevede.cz/

 

Název

Nadace Herberta Quandta

Vyhlašovatel

Nadace Herberta Quandta

Zaměření

mobilita

Web

http://www.altana-alumni.de/root/index.php?page_id=8

 

Název

Nadace Sophia

Vyhlašovatel

Nadace Sophia

Zaměření

mobilita, mezinárodní spolupráce

Web

http://www.nadacesophia.cz

 

Název

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Vyhlašovatel

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Zaměření

mobilita

Web

www.vize.cz

 

Název

Nadace Český hudební fond

Vyhlašovatel

Nadace Český hudební fond

Zaměření

mobilita

Web

http://www.nchf.cz/onadaci.html

 

Název

Nadace Český literární fond

Vyhlašovatel

Nadace Český literární fond

Zaměření

mobilita

Web

http://www.nclf.cz/

 

Název

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Vyhlašovatel

Nadace Český literární fond

Zaměření

mobilita

Web

http://www.nadacnifondklausovych.cz/

 

Název

Vyhlášení výběrového dotačního řízení odboru Mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-odboru-mezinarodni-spoluprace--unesco-a-koncepci-na-rok-2011-69014/

 

Název

Letní univerzita francouzské filozofie

Vyhlašovatel

Nadace Jana Husa

Zaměření

mobilita

Web

http://www.vnjh.cz/letni-universita-francouzske-filosofie

 

Název

ECSITE European Network of Science Centres and Museums

Vyhlašovatel

ECSITE

Zaměření

mezinárodní spolupráce

Web

http://www.ecsite.eu

 

Název

EMBO – European Molecular Biology Organization

Vyhlašovatel

EMBO

Zaměření

mobilita a mezinárodní spolupráce v oblasti molekulární biologie a příbuzných oborů

Web

http://www.embo.org/

 

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523