DATABÁZE KONTAKTŮ

Instituce zabývající se podporou mezinárodní spolupráce a mobility.

 

Název

Webová adresa

Euraxess – Portál pro mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků

- praktické informace a oznámení o pracovních příležitostech pro výzkumné pracovníky v Evropě

odkaz

Euraxess ČR

odkaz

Grantová agentura ČR

- poskytují mj. informace o projektech mezinárodní spolupráce (bilaterální spolupráce, EUROCORES apod.)

odkaz

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

- informační systém o vzdělávacích programech E

odkaz

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

- poskytuje mj. informace o mezinárodních vzdělávacích programech a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

odkaz

Technologické centrum

- je národním informačním centrem pro evropský výzkum, na stránkách centra nalézt mj. aktuality z oblasti mezinárodní spolupráce a mobility.

odkaz

CORDIS

- informační služba EU pro výzkum a vývoj

je oficiálním zdrojem informací o výzvách k předkládání návrhů zveřejněných v rámci sedmého rámcového programu (7. RP)

odkaz

UPOL – oddělení zahraničních vztahů

- poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční stipendium, pomáhá při vyplňování žádostí, poskytuje adresy osob a institucí, které působí v resortu vysokého školství,

- koordinuje program Evropské unie Erasmus, poskytuje informace o dalších programech EU, včetně informací o kreditním systému ECTS, a zajišťuje organizaci studentských a učitelských výměnných pobytů v rámci programu Erasmus.

odkaz

Visegrad fund

- mezinárodní spolupráce v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce ve Visegrádských zemích.

odkaz

Eures – Evropský portál pracovní mobility

-služba poskytující snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání v Evropě

odkaz

Eures ČR

odkaz

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout)

- portál na podporu pracovních a vzdělávacích příležitostí v Evropě

odkaz

European Mobility

– pomoc s vypracováním smluv na mobilitu dle pravidel jednotlivých zemí, vzdělávací soustava jednotlivých zemí a spousta dalších informací

odkaz

Euroguidance

– podpora profesního poradenství

odkaz

Portál o školství a vzdělávání

- stáže a stipendia pro VaV pracovníky

odkaz

Akademické informační agentury

- databáze různorodých možnosti mezinárodních stipendií, kde lze vyhledávat dle zemí

odkaz

Jihomoravské centrum pro vědeckou mobilitu

- aktuality z oblasti mobility vědecko-výzkumných pracovníků

odkaz

Europa – portál Evropské unie

- informace o stážích a pracovních příležitostech u orgánů a institucí EU

odkaz

Euraxess Brno – aktuality z oblasti mobility, člen evropské sítě Euraxess

odkaz

Práce v jiné zemi EU

- praktické informace pro osoby pracující v zahraničí

odkaz

EUlisses

- internetový portál poskytující informace EU i členských států o důchodech pro občany, kteří se stěhují v rámci Evropy

odkaz

Akademická informační agentura

- možnosti vzdělávání v zahraničí v gesci MŠMT

odkaz

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

- aktuální výzvy na projekty zaměřené na vysokoškolské vzdělávání, zahraniční spolupráci a mobilitu. Agentura je zřízená Evropskou komisí

odkaz

Study-X

- informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy, možnost mezinárodních spoluprací a mobilit, vyhledávání dle předmětu zájmu

odkaz

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.

- přehled grantových a dotačních programů

odkaz

Eurodesk

- evropská síť pro mládež, možnosti mezinárodní spolupráce a studia

odkaz

GOABROAD

- nabídky zahraničního studia, jazykových škol, nabídky práce

odkaz

UNESCO

- možnosti studia v zahraničí, stipendií a mezinárodní spolupráce

odkaz

CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu )

- napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů Evropské unie pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů a výzkumných subjektů v České republice.

odkaz

Akademie věd ČR

- poskytuje mj. informace o mezinárodních sítích, projektech a mobilitě vědecko-výzkumných pracovníků

odkaz

Česká centra - síť příspěvkových organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na stránkách center lze nalézt spoustu zajímavých informací z projektů mezinárodní spolupráce, především z oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu.

odkaz

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další.

odkaz

eDOTACE

Portál na vyhledávání dotací.

odkaz

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523