ČESKO-AMERICKÁ VĚDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE 

KDY: 20. června 2013 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Simona Lauerová – zástupkyně AMVIA

Mgr. Jan Čuda – PřF UPOL, RCPTM 

Ing. Eva Stejskalová – PS UP

 

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Na semináři bylo informováno o nové organizaci v rámci administrace projektů česko-americké VT spolupráce spojené s převodem agendy z AMVISU pod Dům zahraničních služeb (DZS) a se změnou ve způsobu podávání žádostí mj. v rámci nové veřejné soutěže VES14 pro program KONTAKT II. Ve zbývající části byly představeny praktické zkušenosti s podáváním žádostí a řízením projektů Česko-americké VT spolupráce.

 

AMVIA - Americká vědecká informační agentura

Administrace projektů v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o vědecko-technické spolupráci na základě pověření MŠMT - program KONTAKT II - veřejná soutěž (VES) ve výzkumu, vývoji a inovacích.

 

AMVIA zabezpečuje:

1)příjem žádostí o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA,
2)zabezpečení hodnocení odbornými oponenty,
3)příprava materiálů k posouzení Společnou radou Dohody,
4) monitorování projektů,

STRUKTURA SEMINÁŘE

 

1) Ing. Simona Lauerová

- Akce programu

- Financování

- Aktuální výzvy

- Změna agendy

 

2) Mgr. Jan Čuda

- vedení projektu česko-americké VT spolupráce v praxi 1

 

3) Ing. Eva Stejskalová

- vedení projektu česko-americké VT spolupráce v praxi 2

 

CÍL

Cílem semináře je seznámení účastníků s možnostmi zapojení do projektů Česko-americké vědecko-technické spolupráce se zaměřením na program  KONTAKT II (vzhledem k vyhlášení nové veřejné soutěže VES14 v rámci tohoto programu. Motivačním impulsem je představení projektu řízeného v rámci UPOL z praktického pohledu.

 

Další informace: http://www.dzs.cz/

 

 

 Podklady ze semináře

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523