CEEPUS, AKTION, Fond pro stipendia – SCIEX, FM EHP/Norska

projekty zaměřené na mezinárodní mobilitu, vzdělávání a spolupráci


 

KDY: 5. dubna 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Kateřina Šíchová – NAEP, Fond na stipendia – SCIEX (ČR – Švýcarsko), CEEPUS, FM EHP/Norska

Ing. Helena Hanžlová – DZS, AKTION (ČR – Rakousko)

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Informace o čtyřech programech zaměřených na zahraniční spolupráci a mezinárodní mobilitu:

 

CEEPUS

je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracuje též Priština-Kosovo. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

 

AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko: program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (v ČR pouze pro veřejné VŠ). Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

 

Fond pro stipendia – SCIEX

Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland) – Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Období trvání programu je 2009-2016. Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem. Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:

- rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců

- posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě

- vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

 

FM EHP/Norska

Pouze obecné informace - program je zatím ve fázi vyjednávání.

 

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) CEEPUS

- Základní podmínky

- Cílové skupiny

- Typy mobilit

- Výše stipendia

- Termíny

 

2) AKTION

- Základní podmínky

- Podporované aktivity

- Stipendia

- Projekty spolupráce

- Letní jazykové školy

 

3) Fond pro stipendia – SCIEX

- Základní podmínky

- Cílové skupiny

- Financování

- Příprava žádostí

- Aktuální termíny

 

4) FM EHP/Norska

- Obecné informace - program je zatím ve fázi vyjednávání.

 

5) Otázky a diskuze

 

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v programech CEEPUS, AKTION a Fond pro stipendia – SCIEX. Dalším cílem je podnícení zájmu o zapojení účastníků do uvedených programů. Účastníci získají praktické informace přímo od koordinátorů uvedených programů pro ČR. Během semináře budou seznámeni se základními pravidly výzvy a s dalšími informacemi, které během přípravy projektu budou potřebovat. Důraz je kladen na možnosti zahraniční spolupráce a podpory zahraniční mobility.

 

Další informace: http://www.naep.cz/, http://www.dzs.cz/

 

 

 

 

Prezentace a fotogalerie ze semináře 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523