Příprava projektu pro 7.RP – příležitost pro financování zahraničních mobilit 
 

 

KDY: 14. listopadu 2012 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Marcela Linková

 

 

STRUČNÁ ANOTACEVzhledem k četným žádostem o bližší informace k projektům 7.RP, pramenícím ze semináře 7.RP Akce Marie Curie pořádaným v rámci projektu 10. 5. 2012, který byl věnován spíše obecnému popisu jednotlivých akcí, se nynější seminář bude věnovat problematice přípravy projektové žádosti pro 7. rámcový program.

 

Účastníci semináře budou seznámeni s kompletním procesem přípravy projektové žádosti, s její strukturou a základními dokumenty, které jsou pro úspěšné podání projektu esenciální. Získají komplexní představu o všech formálních krocích, které je nutno absolvovat při zpracovávání projektové žádosti a budou jim též představeny praktické návody, jak eliminovat chyby v přípravné fázi projektu směřovaného do 7. rámcový program.

 

STRUKTURA SEMINÁŘE

 

1) Stručné shrnutí 7.RP s bližším zaměřením na Marie Curie

 

2) Příprava projektové žádosti

- zdroje informací

- Participant Portal – představení, struktura

- základní dokumenty

- EPSS

- struktura projektové žádosti

- tipy a triky 

- otázky a diskuze

 

 

CÍL

Cílem semináře je představit účastníkům mechanismy a postupy při předkládání projektových žádostí pro výzvy 7.RP zaměřené na mobilitu, tj. program Lidé - Akce Marie Curie. Během semináře se zástupci cílové skupiny seznámí se základními pravidly a dokumenty, dále pak s elektronickou aplikací určenou pro předkládání žádostí. Budou předloženy informace, které by měly účastníkům semináře napomoci k úspěšnému podání žádosti na některou z akcí Marie Curie.

 

Podklady ze semináře a fotogalerie

 

  

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523