7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC 
 

 

KDY: 10. května 2012 ve 14.00 hodin

KDE: místnost SV - 3.23 (tř. Svobody 26, Olomouc)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Petra Perutková, M.E.S. – TC AV ČR

Mgr. Viktoria Bodnárová – EURAXESS centrum

 

 

STRUČNÁ ANOTACETC AV ČR

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj malých inovačních firem.

 

EURAXESS

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center. V EURAXESS Česká republika je v současnosti osm regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha a Brno). V letech 2008-2011 je EURAXESS Centrum finančně podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Posláním Center služeb EURAXESS je poskytovat bezplatnou a individuální pomoc výzkumníkům a jejich rodinám při stěhování do cizí země v oblastech jako jsou víza, pracovní povolení, ubytování, právní otázky, sociální zabezpečení, zdravotní péče, nárok na důchod a daně, podpora rodiny, jazykové kurzy, denní péče, vzdělání, financování výzkumu, sociální a kulturní aspekty, podpora rodiny, jazykové kurzy, atd.

Aktivity EURAXESS:

- zveřejňování nabídky práce, grantů a stipendií,

- asistence vědcům a jejich rodinám,

- informace o Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky,

- kontakt s vědci mimo Evropu.

 

Granty Evropské výzkumné rady - ERC granty

Evropská výzkumná rada (ERC) je prvním evropským financujícím orgánem vytvořeným na podporu špičkového základního výzkumu napříč všemi vědními obory, kdy jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhů projektů i samotného řešitele. Pro úspěch v tomto programu je rozhodující zejména originální myšlenka, která má potenciál posunout hranice výzkumu v daném oboru. Granty ERC jsou financovány ze specifického programu "Myšlenky" 7.RP. 

STRUKTURA SEMINÁŘE

1) TC AV ČR

- Přehled aktivit

- Akce Marie Curie - příležitosti pro výzkumné pracovníky

 

2) EURAXESS

- Přehled aktivit

- EURAXESS Jobs

- Portál EURAXESS.CZ

- EURAXESS Česká republika

- Vzdělávací aktivity

- Kulturní akce

- Otázky a diskuze

 

3) ERC granty

- Přehled aktivit ERC

- Typy grantů ERC

 

CÍL

Představit vědecko-výzkumným pracovníkům ve vybraných regionech možnosti dlouhodobých vědecko-výzkumných pobytů (1-3 roky) v rámci specifického programu Lidé 7.RP a služby sítě EURAXESS (problematika přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, portál "Euraxess Jobs").

 

Další informace:

http://www.tc.cz

http://www.euraxess.cz/cz

http://www.fp7.cz/ 

 

Podklady ze semináře a fotogalerie 

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523