Projektový servis UP

  >  Aktuální informace OP VVV

Aktuální informace OP VVV

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020


 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

 

Harmonogram výzev OP VVV


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.  ŘO OP VVV dále zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
 
ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2018, 1. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.

Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2018 verze 01 - zveřejněno dne 26. 10. 2017


ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 5. verze. Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu dne 7. září 2017.
Harmonogram_vyzev_2016_verze05.pdf Harmonogram výzev 2017 verze 05 - zveřejněno dne 26. 10. 2017

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 

 


Výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna 2017 výzvu č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. srpna 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. prosince 2018 do 14:00.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. srpna 2017 výzvu č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV. 


Výzva Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)


Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Vzory příloh k žádosti naleznete ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (platná od 22. srpna 2017) jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. srpna 2017 od 10:00.


Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 


Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI)

 

Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. 

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 

Příloha č. 1 Indikátory

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xlsx


Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií


Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI  (platná od 11. července 2017) jsou k dispozici ZDE.

 

Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v IS KP14+, kterou naleznete ZDE

 

English version of the Call


Call

Annex 1 Indicators

 

Annex 2 Evaluation Criteria - pdf

Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx

 

Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE

 


Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

 

Řídicí orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV.

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 

Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria -xlsx


Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií


Pravidla pro žadatele a příjemce – část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI  (platná od 11. července 2017) jsou k dispozici ZDE

 

Přehledy vzorů k výzvě jsou uvedeny ZDE.


Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. 7. 2017 od 10 hod. 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v IS KP14+, kterou naleznete ZDE

 

English version of the Call

Call
Annex 1 Indicators


Annex 2 Evaluation Criteria - pdf
Annex 2 Evaluation Criteria - xlsx


Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE

 


 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.


Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:

Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2

 


  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 

 

Avízo výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 8. listopadu 2017 avízo výzvy č. 02_17_047  Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  (MAP II)   v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 15. listopadu 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod., 31. 10. 2018 do 14:00 hod.
Avízo výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3 Postupy MAP
Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.
Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.
Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 15. listopadu 2017 od 14:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku Zpracování žádosti v IS KP14+ v. 1.7 (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

Avízo výzvy č. 02_17_043 Teaming II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. října 2017 avízo výzvy č. 02_17_043  Teaming II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí o podporu pro 1. kolo - dle textu výzvy: 15. listopadu 2018.

Avízo výzvy Teaming II

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci RIS3 strategie


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.


Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 22. listopadu 2017 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

 


MATERIÁLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

 

Zveřejnění aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje aktuální verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV (verze č.4). Pravidla jsou účinná od 1. září 2016.  Dokument naleznete zde.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017

 

 

Zveřejnění stromu odborností OP VVV


Řídící orgán OP VVV zveřejňuje pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu. Více informací naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014


 

Odbor přípravy OP VVV v sekci DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE zveřejnuje materiály pro žadatele a příjemce. V níže uvedených složkách naleznete podrobnější informace.

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část

Pravidla pro publicitu

Vzory dokumentů OP VVV

Monitorovací indikátory OP VVV

Analýza veřejné podpory OP VVV

Monitorovací systém 2014+

Způsobilost mezd/platů OP VVV

Odkazy a doporučení k problematice nejčastějších pochybení u VZ

 


Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

v květnu roku 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Znění textu schváleného operačního programu naleznete níže.

 

OP_VVV_k_5._5._2015.pdf (4,09 MB)

 

Přílohy Operačního programu OP VVV:

 

A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf

B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf

C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf

D._Seznam_velkych_projektu.pdf D._Seznam_velkych_projektu.pdf

F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf

G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf

H._Synergie_a_komplementarity.pdf H._Synergie_a_komplementarity.pdf

J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf

K._Stanovisko_SEA.pdf K._Stanovisko_SEA.pdf

M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem