Projektový servis UP

  >  1. VS TAČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030

1. VS TAČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy dne 26. dubna 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030 (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

 

Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

 

 • Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

 

○ Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

○ Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

○ Nízkoemisní a ekologická doprava - v rámci tohoto cíle bude možné podpořit pouze návrhy projektů, které jsou zaměřeny na výzkum a vývoj bezemisní dopravy.

 

 • Návrh projektu nesmí být zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem, v souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy.

 

 • Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

 

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe. V souladu s podmínkami čerpání prostředků z Národního plánu obnovy nesmí být návrh projektu v této veřejné soutěži  zaměřen na výzkum či vývoj vozidel se spalovacím motorem.

 

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. dubna 2023 v 9:00 a končí dnem 28. června 2023 v níže uvedené hodiny:

 

 • 16:29:59 hod. –  je nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. – je nejzazší možný okamžik, abyste zaslali následující dokumenty prostřednictvím své datové schránky: 
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč a 
  • Dokladů k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

Dokumenty k prokázání způsobilosti budou za UPOL zaslány. Potvrzení podání, které se odesílá datovou schránkou, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 26. června 2023 do 12.00 hod.

 

 

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.  

 

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2030 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 9. května 2023 od 09:30 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v ISTA. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

 

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

 • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost
  za období tří let (2019, 2020, 2021); 
 • nenaplňují definici podniku v obtížích
 • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 28. 6. 2023;
 • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

 

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz, a to nejpozději do 21. 5. 2023. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

 

Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektů, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Doporučujeme si tuto garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte samostatný e-mail pro každý návrh projektu (např. pokud požadujete aplikační garanci k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte vždy kód návrhu projektu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodik. Spolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS a Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude dostatečně podrobně výsledek popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD poté přiložte k návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD zde.

 

 

Pokud je výsledek NmetS, NmetA, NmetC určen pro schválení  jiným orgánem než Ministerstvem dopravy, je povinnou přílohou návrhu projektu Formulář pro druh výsledku Nmet. Formulář musí být potvrzený příslušným orgánem, do jehož kompetence daná problematika spadá.

 

Vyhlášení veřejné soutěže proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

 

 

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 1. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“
Příloha č. 2 – Hodnoticí proces

 

Související dokumentace a formuláře

 

Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení za uchazeče/Sworn Statement of the Applicant
Formulář pro druh výsledku Nmet
Formulář pro druh výsledku NmeS – MD
Aplikační garant

 

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Novosádovou.

 

 

Mgr. Eva Novosádová

eva.novosadova@upol.cz
tel.: 585 631 401

mobil: 733 690 742 

 


Těšíme se na spolupráci.

 

Zdroj: www.tacr.cz

 

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem