Projektový servis UP

  >  Projekty realizované v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekty realizované v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj

Překračujeme hranice CZ PL 2014 - 2020

 

Název projektu / Nazwa projektu:

„Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“ / „Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce“


Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

 

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Projekt řeší aktuální problém zaměstnanosti absolventů vysokých škol v česko-polském příhraničí a opírá se o nevyužitý potenciál ekoturistiky v chráněných územích přírody v ekonomicky marginálních příhraničních územích. Cílem projektu je inovativní posílení praktických komunikačních, znalostních i dovednostních kompetencí studentů tří univerzit tak, aby byli kvalitně připraveni pro vstup na přeshraniční trh práce jako manažeři udržitelného rozvoje ekoturistiky.  / Projekt dotyczy problemu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych na czesko-polskim pograniczu. Opiera się na niewykorzystanym potencjale ekoturystyki na chronionych obszarach przyrody, w przygranicznych regionach słabych ekonomicznie. Celem projektu jest innowacyjne wzmocnienie praktycznych kompetencji komunikacji, wiedzy i umiejętności studentów trzech uniwersytetów, by dobrze przygotować ich do wstąpienia na transgraniczny rynek pracy, jako kadra zarządzająca zrównoważonym rozwojem ekoturystyki.


Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu:

1.9.2018 – 30.9.2021

 

Vedoucí partner / Partner Wiodący:

Univerzita Palackého v Olomouci


Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Uniwersytet Opolski

Ostravská univerzita

 

Celkové způsobilé výdaje / całkowite wydatki kwalifikowalne:  644 935,92 €

Schválená dotace ve výši / zatwierdzona dotacja w wysokości:   548 195,53 €

 

 

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko” / „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

 

 


 

 

Kalendář

<<říjen 2019>>
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem