Projektový servis UP

  >  Ministerstvo vyhlásilo 9. výzvu pro oblast environmentálního vzdělávání

Ministerstvo vyhlásilo 9. výzvu pro oblast environmentálního vzdělávání

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 9. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství.

 

Dne 25. listopadu 2014 ministr životního prostředí podepsal Dodatek č. 23 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, kterým se vydává nový text Příloh III  pro Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

V rámci uvedeného programu byla zároveň otevřena 9. výzva pro předkládání žádostí o dotaci. 


Příjem žádostí probíhá od 26. listopadu 2014 do 27. února 2015.

Alokovaná částka činí 20 mil. Kč.

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům v těchto oblastech:

III.1. Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP


Podprogram je zaměřen na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP) prostřednictvím podpory technického a materiálového zázemí učeben environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálních poraden.

O podporu je možné žádat na materiální a provozní vybavení environmentálních vzdělávacích učeben a poraden, a to především:

- pořízení technického vybavení vycházející z EVVO a EP
- pořízení interiérových didaktických a interaktivní modelů a prvků
- pořízení exteriérových materiálů a pomůcek investičního charakteru


Relevance využití pořizovaného vybavení k EVVO a EP se dokládá v Podrobném popisu projektu, který je povinnou přílohou žádosti. Příjemce musí být vlastníkem a uživatelem předmětu po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu. 

Pokud vybavení či předměty podpořené z tohoto Programu budou souviset s poskytovanými službami, musí být tyto služby poskytovány za cenu, která je v místě a čase obvyklá.
Tyto služby je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 8 000 000 Kč. 


III.2. Pilíře EVVO a EP


Cílem je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Opatření je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

 

O podporu je možné žádat na:


- koordinaci dlouhodobých environmentálních osvětových, poradenských a vzdělávacích akcí, programů a kampaní, celorepublikového popřípadě nadregionálního významu a dosahu;
- koordinaci mezinárodních EVVO a EP projektů a programů realizovaných v ČR.

Environmentální akce, programy a kampaně k podpoře musí být žadatelem realizovány soustavně již nejméně po dobu tří let a zaměřeny na klíčová témata životního prostředí a udržitelného rozvoje. V rámci realizace osvětových a/nebo poradenských akcí jsou preferovány aktivity přímého kontaktu s cílovou skupinou a v rámci vzdělávacích programů se preferují moderní aktivní formy výuky.

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 12 000 000 Kč.

 

Pro výběr akcí platí:

- akce musí být v souladu se strategiemi dle zaměření jednotlivých podprogramů viz Příloha č. III.2.;
- akce musí být v souladu s platnou krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO") a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována;
- akce musí mít prokazatelný přínos pro rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a pro informovanost obyvatelstva v environmentálních otázkách;
- žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností a oprávněnost nákladových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů.

Dokumenty pro 9. výzvu

 

Kalendář

<<duben 2019>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem