Projektový servis UP

  >  Aktuální informace OP VVV

Aktuální informace OP VVV

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014–2020


 

CELKOVÝ PŘEDHLED VÝZEV V OP VVV JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH POSKYTOVATELE (MŠMT ČR). 

 

Zveřejnění harmonogramu výzev pro rok 2016

 

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2016, 5. verze a Harmonogram výzev 2017, 2. verze. Harmonogramy byly projednány a schváleny na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 30. listopadu 2016.  

 

 Harmonogram výzev 2016 verze 05 - zveřejněno dne 20. 1. 2017

 Harmonogram výzev 2017 verze 03 - zveřejněno dne 31. 3. 2017

 

 

ČLENOVÉ KOORDINAČNÍ RADY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PRO OP VVV:

 

doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (Lékařská fakulta)

Mgr. Dana Bilíková (Filozofická fakulta)

Mgr. Vít Hušek, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta)

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (Fakulta tělesné kultury)

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. (Fakulta zdravotnických věd)

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. (Pedagogická fakulta)

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta)

 


VÝZVY


 

Dovolujeme si upozornit, že termíny uzávěrek některých výzev se mohou změnit. Doporučujeme proto sledovat web poskytovatele.

 

 

 

Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.

Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II


Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnotící kritéria

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 20. června 2017 od 10:00.

Leták výzvy Budovaní kapacit pro rozvoj škol II - zveřejněno dne 21. 6. 2017

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.


 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.


Kontrolní listy ve variantách pro jednotlivé povinně volitené aktivity:

Kontrolní list pro žadatele BK II aktivita č. 2

 


Výzva č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. června 2017 výzvu č. 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 12. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 20. prosince 2017 do 14:00.

Výzva Implementace KAP I


Příloha č. 1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace KAP I jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 12. června 2017 od 10:00. 

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 


Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. května 2017 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Předaplikační výzkum pro ITI. Dokument je účinný od 22. května 2017 a jeho znění naleznete v článku.

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum pro ITI


Metodický dopis č 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzev Předaplikační výkum a Předaplikační výzkum pro ITI - verze 1 - účinnost od 22. května 2017, zveřejněno dne 22. 5. 2017

 


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 10. února 2017  výzvu č. 02_17_048  Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 10. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 20. června 2017.

 Výzva Předaplikační výzkum pro ITI

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - pdf

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xls

 Příloha č.3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI (platná od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 10. února 2017 od 10:00.

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 

Anglická verze výzvy - English Version of the call:

 Call Pre-Application Research

 Annex 1 Indicators

 Annex 2 Evaluation criteria

 Annex 2 Evaluation criteria

 

Rules for applicants and beneficiaries - Specific Part are available HERE.

 

 


Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. května 2017 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Předaplikační výzkum. Dokument je účinný od 22. května 2017 a jeho znění naleznete v článku.

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum


Metodický dopis č 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzev Předaplikační výkum a Předaplikační výzkum pro ITI - verze 1 - účinnost od 22. května 2017, zveřejněno dne 22. 5. 2017


 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 2. února 2017  výzvu č. 02_16_025  Předaplikační výzkum v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 2. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 20. června 2017.
Výzva Předaplikační výzkum 

Příloha č. 1 Indikátory 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

Příloha č. 3

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum (platná od 2. února 2017) jsou k dispozici ZDE.Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE


Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 2. února 2017 od 10:00.

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE. 

Výzva č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

 


Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016  výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 11. prosince 2017 do 14:00.

Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani_pro_KPSVL_II.pdf Výzva Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II

Priloha_c._1_Indikatory.pdf Příloha  č. 1 Indikátory

Finalni_verze_kriterii_vyzvy_Inkluzivni_vzdelavani_pro_KPSVL_II..pdf Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00.

 

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ (verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

 

Informační leták k výzvě: Letak_KPSVL_1.pdf Leták výzvy KPSVL

 

K výzvě můžete navštívit i Semináře pro příjemce.

 

 

  

 AVÍZA VÝZEV


 

Zveřejnění avíz výzev 

 

Řídicí orgán OP VVV pod tímto odkazem zveřejňuje avíza výzev OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna ve složce  VYHLÁŠENÉ VÝZVY nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.

 

Avízo výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. června 2017 avízo výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v  prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 28. 6. 2017. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 28. 6. 2017.  Výzva je průběžná a ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je stanoveno na 1. prosince 2017.

Avízo výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků


Příloha č.1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu se předpokládá 28. 6. 2017 od 10:00. 

 


Avízo výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. června 2017 avízo výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF v  prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 28. 6. 2017. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 28. 6. 2017.  Výzva je průběžná a ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je stanoveno na 1. prosince 2017.

Avízo výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF


Příloha č.1 Indikátory


Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria


Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu se předpokládá 28. 6. 2017 od 10:00. 

 


Avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 5. června 2017 avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. června 2017 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 v 10.00 hod.

Avízo výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria


Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou k dispozici ZDE.


Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 20. června 2017. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.7 platná od 2. 2. 2017), kterou naleznete ZDE.

 


Avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 

Aktualizace harmonogramu výzvy č. 02_16_26 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a výzvy č. 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP VVV oznamuje, že v souvislosti s řešením nastavení funkčnosti monitorovacího systému IS KP14+ došlo k aktualizaci harmonogramu výzvy následujícím způsobem.

Vyhlášení výzvy je plánováno na 15.6.2017, ukončení příjmu žádostí proběhne 31.10.2017. 


Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI je určena výhradně pro žadatele, jejichž projektová žádost je v souladu s integrovanou strategií příslušné aglomerace. Předložené projektové žádosti musí být v souladu s výzvami jednotlivých nositelů strategií ITI. Bližší informace budou uvedeny ve výzvách příslušných nositelů ITI.

Vzhledem k vysoké míře věcné shody výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) jsou pro obě výzvy zpracována společná Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

 

 Avízo výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová solupráce pro ITI

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

 Příloha č. 3 - aktualizováno dne 26. 1. 2017

 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - verze 0, avízo

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016), vč. metodických dopisů č. 1 a č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

 

 


Avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 

Aktualizace harmonogramu výzvy č. 02_16_26 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a výzvy č. 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP VVV oznamuje, že v souvislosti s řešením nastavení funkčnosti monitorovacího systému IS KP14+ došlo k aktualizaci harmonogramu výzvy následujícím způsobem.

Vyhlášení výzvy je plánováno na 15.6.2017, ukončení příjmu žádostí proběhne 31.10.2017. 


Vzhledem k vysoké míře věcné shody výzev Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) jsou pro obě výzvy zpracována společná Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část. 

 

 Avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 Příloha č. 1 Indikátory

 Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 

 Příloha č. 3 - aktualizováno dne 26. 1. 2017

 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - verze 0, avízo

 

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016), vč. metodických dopisů č. 1 a č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce jsou k dispozici ZDE.

 

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.  

 

 


MATERIÁLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

 

Zveřejnění aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje aktuální verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV (verze č.4). Pravidla jsou účinná od 1. září 2016.  Dokument naleznete zde.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

 

Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017

 

 

Zveřejnění stromu odborností OP VVV


Řídící orgán OP VVV zveřejňuje pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu. Více informací naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014


 

Odbor přípravy OP VVV v sekci DOKUMENTACE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE zveřejnuje materiály pro žadatele a příjemce. V níže uvedených složkách naleznete podrobnější informace.

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část

Pravidla pro publicitu

Vzory dokumentů OP VVV

Monitorovací indikátory OP VVV

Analýza veřejné podpory OP VVV

Monitorovací systém 2014+

Způsobilost mezd/platů OP VVV

Odkazy a doporučení k problematice nejčastějších pochybení u VZ

 


Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

v květnu roku 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Znění textu schváleného operačního programu naleznete níže.

 

OP_VVV_k_5._5._2015.pdf (4,09 MB)

 

Přílohy Operačního programu OP VVV:

 

A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf A._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vyzkumu_a_vyvoje.pdf

B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf B._Graficka_priloha_k_potrebam_v_oblasti_vysokych_skol.pdf

C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf C._Datova_priloha_k_potrebam_regionalniho_skolstvi.pdf

D._Seznam_velkych_projektu.pdf D._Seznam_velkych_projektu.pdf

F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf F._Seznam_relevantnich_partneru_zapojenych_do_pripravy_operacniho_progra....pdf

G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf G._Navaznost_vystupu_z_programoveho_obdobi_2007.pdf

H._Synergie_a_komplementarity.pdf H._Synergie_a_komplementarity.pdf

J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf J._Hlavni_zjisteni_ex_ante_evaluace_OP_VVV.pdf

K._Stanovisko_SEA.pdf K._Stanovisko_SEA.pdf

M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf M._Indikativni_prispevek_OP_VVV_k_CSR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Kalendář

<<červen 2017>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem